Inicio
Principal
Castellano
 

Benvida

 Saudo
 Situación
 Como chegar?
Dep. Cultura
 Cultura
 Deporte
 Educación
Historia
 Vila histórica
 Casco histórico
 Escudo
Monumentos
 Petroglifos
 Igrexas
 Capelas
 Convento
 Muiño Mareas
 Patrimonio
Natureza
 Riqueza natural
 Praias
 Monte Louro
 Illa Creba
Axenda
 Empresas
Contacto

ANUNCIO

ASUNTO: INFORMACIÓN PUBLICA SOBRE EXPEDIENTE DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LA SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS EN MUROS

Por medio de la presente ponemos en su conocimiento que la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos inicia un expediente de arrendamiento de local comercial para Muros.

Se pone en su conocimiento del público en general y de los propietarios de bajos comerciales en particular que, Correos busca un local de 150 metros cuadrados, aproximadamente, para Oficina y Unidad de Reparto.

Al objeto de cumplir con el principio de publicidad y libre concurrencia, se solicita a este Concello tenga a bien que sea expuesto el anuncio que se adjunta, hasta el DIA 24 DE FEBRERO DE 2016, fecha en que concluirá la presentación de ofertas.

[ANUNCIO] - [INFORMACIÓN]

 

ANUNCIO

O Concello de Muros anuncia a convocatoria da contratación temporal a xornada completa dun/dunha:

auxiliar administrativo

O sistema de selección dos aspirantes será de concurso-oposición.

Os interesados/as en participar no proceso selectivo deberán facelo constar mediante instancia dirixida á Alcaldesa do Concello de Muros, xunto coa documentación que establecen as bases.

O prazo para a presentación de instancias remata o día 18 de febreiro de 2016.

[ANUNCIO] - [BASES] - [MODELO SOLICITUDE]

 

COMUNICACIÓN

Por medio da presente, teño a ben comunicarlle que a Xunta de Goberno Local na sesión que tivo lugar o 11 de decembro de 2015 adoptou so seguintes acordos:

5.1.- APROBACIÓN GASTO CONCESIÓN DAS SUBVENCIÓNS CULTURAIS E DEPORTIVAS DO CONCELLO DE MUROS. ANO 2015.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda aprobar o gasto pola concesión das subvencións culturais e deportivas do Concello de Muros, de acordo coa seguinte relación:

[VER RELACIÓN]

As contías concedidas deberán ser xustificadas segundo as bases da convocatoria e antes do 15 de febreiro de 2016.

 

NOTA INFORMATIVA

Desde o departamento de Medio Ambiente do Concello de Muros queremos informarlles de que no DOG nº. 248, do día 30 de decembro de 2015, aparecen as bases para dúas axudas que lles poden resultar de interese dirixidas a particulares, cooperativas agrarias, comunidades de montes…

Pero no DOG nº. 19 do día 29 de xaneiro de 2016 publicáronse os anexos correspondentes a estas ordes así como correccións de erros das mesmas.

 ORDE do 22 de xaneiro de 2016 pola que se fan públicos os anexos da Orde do 28 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o fomento da silvicultura en bosques no medio rural, en concorrencia competitiva, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural.

 CORRECCIÓN de erros. Orde do 28 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o fomento da silvicultura en bosques no medio rural, en concorrencia competitiva, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural.

 ORDE do 22 de xaneiro de 2016 pola que se fan públicos os anexos da Orde do 28 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a reforestación e para a creación de superficies forestais, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural.

CORRECCIÓN de erros. Orde do 28 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a reforestación e para a creación de superficies forestais, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural.

Polo que o prazo para facer as solicitudes pasa a ser dun mes a partir do día seguinte á publicación destas ordes no DOG.

 

ENTROIDO 2016
“PROGRAMACIÓN”

VENRES 05
17:00 h - FESTA INFANTIL DE DISFRACES EN LOURO. Colaboran ANPA Agra de Filgueira e SC Monte Louro

SÁBADO 06
17:00 h - FESTA INFANTIL DE DISFRACES EN ABELLEIRA. Coorganiza A.C. A Ponte vella
17:00 h - FESTA INFANTIL DE DISFRACES EN TAL. Coorganiza A.C. Careca

DOMINGO 07
17:00 h - CONCURSO DE COMPARSAS
Categoría GRUPOS: 500 € - 250 € - 125 €
Categoría COMPARSAS: 1.500 € - 700 € - 300 € - 150 €
ACTUACIÓN DUNHA CHARANGA

LUNS 08
17:00 h - FESTA INFANTIL DE DISFRACES EN ESTEIRO. Colabora ANPA de Esteiro
17:00 h - FESTA INFANTIL DE DISFRACES EN SERRES.

MARTES 09
17:00 h - FESTA INFANTIL DE DISFRACES EN TOREA. Colaboran veciños de Torea
16:00 hFESTA INFANTIL DE DISFRACES NO PAVILLÓN DE MUROS. Organiza ANPA Arco da vella

MÉRCORES 10
19:00 h - ENTERRO DO FACUNDO. Coa actuación e colaboración da BANDA DE CORNETAS E TAMBORES CALLEIRA

VENRES 15
17:30 hFESTA DE DISFRACES BIBLIOTECA DE MUROS en San Xosé

[cartel programación]

 

Teatro

OS AMORES DE JACQUES O FATALISTA

P.T. EXCÉNTRICAS (MOFA E BEFA)

SÁBADO 30, AS 21:30

Auditorio do Centro Cultural de Muros
Incluído na Rede Galega de Teatros e Auditorios.
As entradas xa están a venda nas oficinas do Centro Cultural. Prezo 3,50 €.

 

NOTA INFORMATIVA

La prestación de los servicios móviles en esta banda de frecuencias de 800 MHz puede conllevar la aparición de determinadas afectaciones en la recepción de la señal de Televisión Digital Terrestre (TDT) de los usuarios, debido a que se utilizaba anteriormente para el servicio de TDT.

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de la Orden IET/329/2015, de 26 de febrero de 2015, ha establecido el procedimiento de actuación para solucionar este tipo de problemas, garantizando que las molestias a los ciudadanos sean mínimas y su solución gratuita.

A estos efectos, le informo que el número de atención gratuito para los ciudadanos es el siguiente: 900 833 999
Y la página web puesta a disposición para los ciudadanos es la que a continuación se indica: www.llega800.es

[Carta] - [Tríptico]

 

ESPECTÁCULO DE DANZA E MULTIMEDIA DIRIXIDO A PÚBLICO FAMILIAR  E INFANTIL

“XOGA”

COMPAÑÍA ENTREMÁNS

SÁBADO 23, ÁS 18:00 HORAS

Centro Cultural e Xuvenil de Muros  
Incluído na programación da Rede Galega de Teatros e Auditorios.
Entradas 3,50 €, xa a venda nas oficinas do centro cultural e xuvenil de Muros.

 

ENTROIDO 2016

“CONCURSO DE COMPARSAS”

Domingo 7 de febreiro

As inscricións das comparsas farase no Centro Cultural e Xuvenil de Muros, ou a través do teléfono 981762294 ou da web www.muros.es, dende o día 18 de xaneiro ata o 7 de febreiro ás 15:00 horas.

Os premios a outorgar son os seguintes:
Categoría GRUPOS: 1o PREMIO 500 € · 2o PREMIO 250 € · 3o PREMIO 125 €
Categoría COMPARSAS: 1o PREMIO 1.500 € · 2o PREMIO 700 € · 3o PREMIO 300 € · 4o PREMIO 150 €

[BASES] - [FICHA DE INSCRICIÓN WORD] - [FICHA DE INSCRICIÓN PDF]

 

ANUNCIO

LABORES DE XESTIÓN DE BIOMASA NAS LINEAS DE UNION FENOSA DISTRIBUCIÓN S.A.

A empresa Unión Fenosa Distribución comunicou a este Concello que:

En cumprimento da Lei 12/2012 de Montes de Galicia procederá, en 15 días, á limpeza de maleza e retirada de piñeiros e eucaliptos en 5 metros desde o cable exterior das lineas se os propietarios dos terreos non están interesados en realizar estes labores previamente.

[ANUNCIO + PLANOS]

 

CONCURSO

“ACENDENDO O NADAL”

A entrega de Premios será  o vindeiro xoves 14 de Xaneiro de 2016, as 12:00h  no salón de Plenos do Concello polo que convocamos aos premiados e participantes á asistencia da entrega.

Categorías:

Rúas espazos ou edificios públicos

Exterior de establecementos

Escaparates

Exterior de vivendas particulares

 

ANUNCIO

PROBAS PARA A OBTENCIÓN DOS CERTIFICADOS DOS NIVEIS DA LINGUA GALEGA CELGA 1, 2, 3 E 4 NO ANO 2016

- Datas de realización das probas:

Celga 4: 2 de abril de 2016
Celga 2: 3 de abril de 2016
Celga 3: 9 de abril de 2016
Celga 1: 10 de abril de 2016

- Lugar de realización das probas: Santiago e Ponferrada

- Prazo de inscrición: ata o 6 de febreiro de 2016

- Convocatoria: DOG do 7/01/2016 http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160107/AnuncioG0164-291215-0009_gl.pdf

- Máis información:
Servizo de Normalización Lingüística · Concello de Muros: 981762294
Secretaría Xeral de Política Lingüística: 981544435

 

NO NADAL, AO MERCADO ARTESANAL

Coa finalidade de promocionar o Mercado e a artesanía muradá, o Concello de Muros pón a disposición da artesanía o Mercado (praza de abastos), de xeito gratuito.

O período no que se poderán instalar postos de artesanía no mercado abrangue ata o 7 de xaneiro de 2016, podendo cada posto elixir dentro dese período os días que se vai a instalar.

[CARTEL] - [BASES] - [INSCRICIÓN]

 

ANUNCIO

O Concello de Muros anuncia a convocatoria para a elaboración dunha lista de contratación temporal de:

Auxiliares de Axuda no Fogar

O sistema de selección dos aspirantes será de concurso -oposición.

Os interesados/as en participar no proceso selectivo deberán facelo constar mediante instancia dirixida á Alcaldesa do Concello de Muros, xunto coa documentación que establecen as bases.

O prazo para a presentación de instancias remata o día 27 de NOVEMBRO.

[BASES] - [MODELO SOLICITUDE]

[Acta 1] - [Acta 2 -Relación definitiva de admitidos e excluídos]

[Acta 3 - Puntuación primeiro exercicio] - [Acta 4 - Puntuación segundo exercicio] - [Acta - puntuación final]

[Acta 7 - reclamacións] - [Acta 8 - definitiva]

 

ANUNCIO

O Concello de Muros anuncia a convocatoria para a elaboración dunha lista de contratación temporal de:

Conductores para o transporte adaptado

O sistema de selección dos aspirantes será de concurso-oposición.

Os interesados/as en participar no proceso selectivo deberán facelo constar mediante instancia dirixidaáAlcaldesa do Concello de Muros, xunto coa documentación que establecen as bases.

O prazo para a presentación de instancias remata o día 27 DE NOVEMBRO.

[BASES] - [MODELO SOLICITUDE]

[Acta 1] - [Acta 2 - lista definitiva de admitidos e excluídos]

[Acta 3 - primeiro exercicio] - [Acta 4] - [Acta 5 -puntuación final]

 

Música infantil

“A GRAMOLA GOMINOLA”

A Gramola Gominola é un grupo de música infantil, en galego, pensado para as máis pequenas e pequenos da casa. Pero non é un grupo máis, non é o de sempre, é unha banda de rock!!

Sábado, 26 de Decembro ás 18:00h  no Auditorio Municipal.

ENTRADA DE BALDE, con entrada libre ata completar aforo.

[Cartel]

 

CONTINUAMOS A PROGRAMACIÓN DE NADAL CON CONTACONTOS, CONCERTO E O ESPECTÁCULO DE MAXIA CÓMICA “HOCUS POCUS”.

Actividade: CONTACONTOS DE NADAL
Compañía: CARMEN DOMECH
Espectáculo: “Orellas de trapo”
Día e hora: mércores 16 de decembro, ás 17:00 h
Local: Axencia de lectura de Esteiro
Entrada de balde

Actividade: MÚSICA
Compañía: ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL DE MUROS
Espectáculo: “Concerto de Nadal”
Día e hora: xoves 17 de decembro, ás 18:00 h
Local: Auditorio do Centro Cultural de Muros
Entrada de balde

Actividade: CONTACONTOS DE NADAL
Compañía: CARMEN DOMECH
Espectáculo: “Un Nadal de medo!”
Día e hora: venres 18 de decembro, ás 21:00 h
Local: Biblioteca pública de Muros, no Centro Cultural.
Entrada de balde

Actividade: MAXIA CÓMICA
Compañía: A ILLA D@S NEN@S
Espectáculo: “Hocus Pocus”
Día e hora: sábado 19 de decembro, ás 18:00 h
Local: Auditorio do Centro Cultural de Muros
Incluído na RGTA
Entrada é de 2,50 €.
Reserva e venda anticipada nas oficinas do centro cultural de Muros.

 

ANUNCIO

O Concello de Muros anuncia a convocatoria para a elaboración dunha lista de contratación temporal de:

Auxiliares de Axuda no Fogar

O sistema de selección dos aspirantes será de concurso -oposición.

Os interesados/as en participar no proceso selectivo deberán facelo constar mediante instancia dirixida á Alcaldesa do Concello de Muros, xunto coa documentación que establecen as bases.

O prazo para a presentación de instancias remata o día 27 de NOVEMBRO.

[BASES] - [MODELO SOLICITUDE]

[Acta 1] - [Acta 2 -Relación definitiva de admitidos e excluídos]

[Acta 3 - Puntuación primeiro exercicio]

 

COMEZA A PROGRAMACIÓN
DE NADAL EN MUROS

XOVES 10 DE DECEMBRO. 19:00 H.
Auditorio do centro cultural de Muros
Concerto: ALBA MARÍA
“Presentación do disco “Aínda”

Organiza: CENTRAL FOLQUE
Entrada de balde

VENRES 11 DE DECEMBRO, DE 10:30 A 13:30 H. praza do Mercado de Muros,
MERCADIÑO SOLIDARIO
A prol de CÁRITAS
Organizan: concello de Muros, centros de ensino do municipio, centro ocupacional de Valadares,  biblioteca municipal de Muros, obradoiros de Arte floral e de actividades extraescolares.
No punto de venda do Mercadiño e nalgúns centres de ensino instalarase un punto de recollida de alimentos e xoguetes, que serán entregados a Cáritas, xunto coa recadación

SÁBADO 12 DE DECEMBRO. 21:30  
Teatro: MALASOMBRA PRODUCIÓNS
Espectáculo:  “GO ON!”

Entrada 3,50 €
Reserva e venda anticipada nas oficinas do centro cultural de Muros, teléfono 981762294

 

CONCURSO

“ACENDENDO O NADAL”

Para dotar de colorido e vistosidade as nosas rúas, casas e establecementos.

Data límite para inscribirse será o día 18 de decembro de 2015, nas oficinas do Concello ou a través do correo electrónico: alcaldia@muros.es

[CARTEL] - [BASES] - [INSCRICIÓN]

 

ANUNCIO

SE TES ENTRE 16 E 29 ANOS É A TÚA OPORTUNIDADE PARA A FORMACIÓN E O EMPREGO

CHARLA INFORMATIVA
PLAN DE GARANTÍA XUVENIL

AULA CEMIT - CASA DA CULTURA DE MUROS
LUNS 30 DE NOVEMBRO ÁS 10:00

[CARTEL] - [FOLLETO]

 

ANUNCIO

O Concello de Muros anuncia a convocatoria e regulación do proceso selectivo para a provisión mediante contratación laboral temporal por obra ou servizo dun avogado/a para o CIM a xornada parcial de 7 horas semanais prestadas durante tres días a semana.

Para participar neste proceso selectivo, deberase presentar a solicitude xunto coa documentación requirida nas bases no rexistro do Concello.

O prazo para presentación de solicitudes rematará o 31 de agosto de 2015.

[BASES] - [MODELO SOLICITUDE]
[Acta 1 - Relación de admitidos e excluídos]
[Acta 2]
[Lista definitiva admitidos e excluídos]
[Acta 3 - data da realización da proba]
[Acta 4 - puntuación primeiro exercicio]

[Acta 5 - puntuación final]
[Acta 6]

 

ESPECTÁCULO MÚSICO-TEATRAL

“ANIMUNDIS”

ESPECTÁCULO MÚSICO-TEATRAL DIRIXIDO A PÚBLICO INFANTIL E FAMILIAR

SÁBADO 21, ÁS 18:00 H, NO CENTRO CULTURAL DE MUROS
Entradas 2,50 €
Xa a venda nas oficinas do centro cultural de Muros. Incluído na RGTA

 

ANUNCIO

ÁREA DE CULTURA

Bases reguladoras da convocatoria das subvencións dirixidas a entidades para a realización de actividades culturais no ano 2015.

[BASES] - [MODELO SOLICITUDE]

CONCELLARÍA DE DEPORTE

Bases reguladoras da convocatoria das subvencións dirixidas a clubs e a entidades para a realización de actividades deportivas no ano 2015.

[BASES] - [MODELO SOLICITUDE]

MUROS ROMPENDO BARREIRAS

I XORNADA DEPORTIVA "DON'T STOP"
EN FAVOR DA ENTIDADE ADIBISMUR

SÁBADO 28 DE NOVEMBRO DE 16:00 A 22:30 H.
PAVILLÓN DE MIRAFLORES · MUROS

[CARTEL] - [PROGRAMA]

 

ANUNCIO

CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA O ENSINO E O TRANSPORTE DO CONCELLO DE MUROS 2015/2016


É obxecto desta convocatoria de axudas favorecer a escolarización pública e formación universitaria a familias con menos recursos económicos do Concello de Muros.

[BASES] - [MODELO SOLICITUDE] - [CORRECCIÓN DE ERROS]


TEATRO

“O FURANCHO”

SÁBADO 14 DE NOVEMBRO. 21:30 H.
Compañía: IBUPROFENO TEATRO
Espectáculo:  “O Furancho”
Entrada 3,50 €. Xa poden ser reservadas ou mercadas nas oficinas do centro cultural de Muros.
Incluído na Rede Galega de Teatros e Auditorios.

[WEB]

 

Charla - Coloquio

Limpando o rastro

Nocións básicas de educación canina
Programa ambiental

Data: Sábado 28 de novembro, ás 16:45h.
Lugar: Antiga Fábrica de Sel
Imparte: Juan B. Freire Rodríguez.

Información e inscrición:
Axencia Local de Sostibilidade de Muros
981 826 050
sostibilidade@muros.es
sonia.lago@muros.dicoruna.es

[CARTEL]

 

BANDO

Unha vez convocadas as Eleccións a Cortes Xerais o vindeiro 20 de decembro de 2015, o Concello de Muros expón ao público as listas do Censo Electoral dende o 2 ao 9 de novembro do 2015. Calquera persoa pode consultalas nas oficinas do Concello.

As consulta deberá ser formulada polo propia persoa interesada, previa identificación con DNI, pasaporte ou permiso de conducir.

[BANDO]

 

PROGRAMACIÓN DO AUDITORIO DO CENTRO CULTURAL DE MUROS
MES DE NOVEMBRO

VENRES 6 DE NOVEMBRO. 17:00 H.
Charla: “Que é o alzhéimer e como detectalo”. Organiza FAGAL
Entrada de balde

VENRES 6 DE NOVEMBRO. 21:30 H.
Humor: ISABEL RISCO
Entrada 3,50 €.

SÁBADO 14 DE NOVEMBRO. 21:30 H.
Compañía: IBUPROFENO TEATRO
Espectáculo:  “O Furancho”
R.G.T.A: Entrada 3,50 €.

SÁBADO 21 DE NOVEMBRO. 18:00 H.
Compañía: ANIMUNDIS
Espectáculo:  “Animundis”
R.G.T.A: Entrada 2,50 €.

XOVES 26 DE NOVEMBRO. 18:00 H.
Música:  ESMU de MUROS “Concerto de Santa Cecilia”
Entrada de balde

 

Actuación Benéfica de Isabel Risco

AS AVENTURAS DE NABIZA GIRL

VENRES 6 DE NOVEMBRO. 21:30 H.
Humor: ISABEL RISCO
Lugar: Casa de Cultura de Muros
Entrada 3,50 €. A recadación será destinada integramente a AECC

[CARTEL]

 

CHARLA FORMATIVA

Que é o alzhéimer e como detectalo

Dia: 6 de Novembro de 2015
Hora: 17:00
Lugar: Casa de Cultura de Muros

[CARTEL]

 

PROGRAMACIÓN DO AUDITORIO DO CENTRO CULTURAL DE MUROS

Sábado 24 de outubro, 18:00 h
SARABELA TEATRO- “O último dragón”
Teatro familiar
Espectáculo incluído na RGTA
Entradas 2,50 €. Xa a venda nas oficinas do centro cultural

Sábado 31 de outubro, 18:00 h
Cine: “FROZEN”
Entrada de balde

 

Pavillóns Municipais Esteiro e Muros

ESCOLA DE TENIS

Idades e horarios:
Muros:
de 7 a 10 anos - xoves de 18:00 a 19:00 h
de 11 a 16 anos - xoves de 19:00 a 20:00 h
Esteiro:
de 7 a 10 anos - mércores de 16:00 a 17:00 h
de 11 a 16 anos - mércores de 17:00 a 18:00 h

Preinscricións:
Ata o 16 de outubro nos Pavillóns Municipais de Muros e Esteiro

[CARTEL]

 

PROGRAMACIÓN DO AUDITORIO DO CENTRO CULTURAL DE MUROS
MES DE OUTUBRO

SÁBADO 10 DE OUTUBRO. 21:30 H.
MALASOMBRA PRODUCIÓNS
Espectáculo: “D.E.P. Unha comedia de morte”
Incluído na RGTA. Entrada 3,50 €.
Venda anticipada nas oficinas do centro cultural de Muros

SÁBADO 17 DE OUTUBRO. 20:30 H.
CONCERTO
Grupo: ARCHIVO ADXUNTO
Entrada de balde

SÁBADO 24 DE OUTUBRO. 18:00 H.
Compañía: SARABELA TEATRO
Espectáculo: “O ÚLTIMO DRAGÓN"
R.G.T.A: Entrada 2,50 €.

 

ANUNCIO

O Concello de Muros anuncia a convocatoria e regulación do proceso selectivo para a provisión mediante contratación laboral temporal por obra ou servizo dun avogado/a para o CIM a xornada parcial de 7 horas semanais prestadas durante tres días a semana.

Para participar neste proceso selectivo, deberase presentar a solicitude xunto coa documentación requirida nas bases no rexistro do Concello.

O prazo para presentación de solicitudes rematará o 31 de agosto de 2015.

[BASES] - [MODELO SOLICITUDE]
[Acta 1 - Relación de admitidos e excluídos]
[Acta 2]
[Lista definitiva admitidos e excluídos]
[Acta 3 - data da realización da proba]

 

ANUNCIO

O Concello de Muros anuncia a convocatoria para contratación temporal de monitores para os obradoiros de:

  • Bordado.
  • Encaixe.

O sistema de selección dos aspirantes será de concurso de méritos e entrevista.

O prazo para a presentación de instancias remata o día
30 de setembro.

[ANUNCIO] - [BASES] - [MODELO SOLICITUDE]
- [Relación de admitidos bordado]
- [Relación de admitidos encaixe]

- [Acta 2 - bordado]
- [Acta 2 - encaixe]

 

ANUNCIO

O Concello de Muros anuncia a convocatoria para contratación temporal dun:

  • Monitor/a de atletismo e actividades predeportivas e de animación.
  • Monitor/a de Pintura, traballos manuais e iniciación a expresión plástica.
  • Monitor/a de animación, iniciación as novas tecnoloxías e expresión dramática.

O sistema de selección dos aspirantes será de concurso de
méritos e entrevista.

O prazo para a presentación de instancias remata o día
30 de setembro.

[ANUNCIO] - [BASES] - [MODELO SOLICITUDE]
- [Relación de admitidos monitor/a de atletismo e actividades predeportivas e de animación]
- [Relación de admitidos monitor/a de Pintura, traballos manuais e iniciación a expresión plástica]
- [Relación de admitidos monitor/a de animación, iniciación as novas tecnoloxías e expresión dramática]

- [Acta 2 - monitor/a de atletismo e actividades predeportivas e de animación]
- [Acta 2 - monitor/a de pintura, traballos manuais e iniciación a expresión plástica]
- [Acta 2 - monitor/a de animación, iniciación as novas tecnoloxías e expresión dramática]

 

ANUNCIO

O Concello de Muros convoca a adxudicación pública dos seguintes contratos de monitores dos Obradoiros Culturais 2015/16, cunha duración de 5 de outubro a maio de 2016:

  • Arte floral e coidado de plantas de interior (7 horas á semana.
  • Bailes de salón, 3 horas á semana.
  • Teatro, 3 horas á semana.
  • Traballos manuais, 11,5 horas á semana.

As empresas interesadas deberán presentar a súa proposta económica co currículo do monitor/a encargado ata o vindeiro xoves, día 1 de outubro do 2015, ás 14:00 h. no Rexistro de entrada do concello de Muros.

[ANUNCIO]

 

CURSO 2015/2016

OBRADOIROS CULTURAIS
ESCOLAS DEPORTIVAS

HORARIOS

[HORARIOS OBRADOIROS CULTURAIS]
[HORARIO ESCOLAS DEPORTIVAS (MUROS)]
[HORARIO ESCOLAS DEPORTIVAS (ESTEIRO)]

INFORMACIÓN: CENTRO CULTURAL DE MUROS.
TELÉFONO 981 762 294

 

ANUNCIO

O Concello de Muros anuncia a convocatoria e regulación do proceso selectivo para a provisión mediante contratación laboral temporal por obra ou servizo dun avogado/a para o CIM a xornada parcial de 7 horas semanais prestadas durante tres días a semana.

Para participar neste proceso selectivo, deberase presentar a solicitude xunto coa documentación requirida nas bases no rexistro do Concello.

O prazo para presentación de solicitudes rematará o 31 de agosto de 2015.

[BASES] - [MODELO SOLICITUDE] - [Acta 1 - Relación de admitidos e excluídos]

 

Exposición sobre o cambio climático

“O noso mundo, o noso futuro, a nosa opción”

MUÍÑO DE MAREA DO POZO DO CACHÓN
Do 17 ata o 28 de setembro

Horario:
Martes a sábado de 10.00 a 14.00 h e de 16.30 a 19.00 h

Esta mostra é unha iniciativa da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas e está cedida polo Centro de Extensión Universitaria y Divulgación Ambiental de Galicia (CEIDA) e poderá ser visitada polo público de maneira gratuíta. [Cartel]

 

CURSO 2015/2016

OBRADOIROS CULTURAIS
ESCOLAS DEPORTIVAS

Preinscrición
do 02 ao 18 de setembro

Nas oficinas do Centro Cultural e Xuvenil de Muros, ou enviando o  formulario o mail obradoiros2015@muros.es
INFORMACIÓN: CENTRO CULTURAL DE MUROS.
TELÉFONO 981 762 294

[Cartel] [Bases] [Formulario de inscrición]

 

CURSO 2015/2016

ESCOLA DE MÚSICA DE MUROS

MATRÍCULA
do 1 ó 18 de setembro de 2015

MUROS (EDIFICIO SAN XOSÉ)
LUNS, MÉRCORES, VENRES DE 10:00 - 14:00, MARTES DE 16:00 - 20:00

ESTEIRO (NO AREAL)
MARTES, XOVES DE 10:00 - 14:00, MÉRCORES DE 16:00 - 20:00

[Cartel] [Matrícula area xeral] [Matrícula música e movemento] [Matrícula combo e coro]

 

3 carreira

Ver web
Ampliar información

Concello de Muros - Curro da Plaza s/n - Muros - A Coruña - Tel. 981 826 050
Facebook. Muros Mira ao Mar Youtube. Muros Mira ao Mar Twitter. Muros Mira ao Mar Wordpress. Muros Mira ao Mar