Inicio
Principal
Castellano
 

Benvida

 Saudo
 Situación
 Como chegar?
Dep. Cultura
 Cultura
 Deporte
 Educación
Historia
 Vila histórica
 Casco histórico
 Escudo
Monumentos
 Petroglifos
 Igrexas
 Capelas
 Convento
 Muiño Mareas
 Patrimonio
Natureza
 Riqueza natural
 Praias
 Monte Louro
 Illa Creba
Axenda
 Empresas
Contacto

CURSO

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES NO DOMICILIO

Inscrición: do 17 ao 26 de setembro

Servizos Sociais -Tlf: 981 762 465 [Cartel]

ACTIVIDADE

ENVELLECEMENTO ACTIVO

+memoria +zumba +natación

Inscrición: do 22 de setembro ao 3 de outubro

Servizos Sociais -Tlf: 981 762 465 [Cartel]

ANUNCIO

O Concello de Muros anuncia a convocatoria do proceso de selección para a contratación mediante contrato de interinidade dun oficial condutor retroescavadora.

Prazo de inscrición: ata o 19 de setembro

[Bases] [Modelo solicitude] [CORRECCION ERROS]

ANUNCIO

O Concello de Muros anuncia a convocatoria do proceso de selección para a contratación de:

  • Monitor de encaixe

  • Monitor de bordado

Prazo de inscrición: desde o día 10 ata o 23 de setembro

[Bases] [Modelo solicitude]

ANUNCIO

ESCOLA DE MÚSICA DE MUROS - 2014/15

Matrícula do 1 ao 19 de setembro

[Impreso de Matrícula] [Cartel]

ANUNCIO

OBRADOIROS CULTURAIS
ESCOLAS DEPORTIVAS
2014/15

Preinscrición (do 02 ao 16 de setembro)

[Bases] [Cartel]

ANUNCIO

Axudas para a adquisición de material escolar do alumnado de educación infantil, primaria e secundaria para o curso académico 2014/15.

As solicitudes deberanse presentar no Rexistro Municipal do Concello dende o día 1 ata o día 19 de setembro (ambos inclusive).

[Bases] [Modelo solicitude]

ACTIVIDADES DE RÚA

12, 13, 14 e 16 de agosto

Martes 12 - 22:30 h. Concerto
“Tiruleque”. Porto de Muros

Mércores 13 - 22:00 h. Música-teatro-circo
“Os Chipolatas & Pablo Trasno”. Curro da Praza

Xoves 14 - 22:00 h. Música-teatro-circo
“Dj Capuzzi & Señorita X”. Curro da Praza

Sábado 16 - 09:00 h.
 “3ª Carreira Solidaria Piscina municipal de Muros”. Soborribos -Serres

Ver cartel[Cartel] [Regulamento] [Inscrición]

ANUNCIO

O Concello de Muros anuncia a convocatoria do proceso de selección para a contratación mediante contrato de interinidade dun oficial condutor retroescavadora, un peón especialista e un operario da brigada de obras.

[Anuncio] [Bases] [Modelo solicitude] [CORRECCION ERROS] [Listaxe provisional de admitidos e excluídos]
[Acta 1 - peón especialista] [Acta 2 - peón especialista] [Acta 3 - peón especialista] [Acta 4 - peón especialista]

ORDENANZA

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DAS ACTIVIDADES

Ten por obxecto da presente Ordenanza a regulación dos procedementos de intervención e control do Concello de Muros nos casos de actividades que pola súa entidade, incidencia no contorno urbanístico ou no ambiente teñan que someterse, dependendo do caso, ao réxime de comunicación previa, licenza polo procedemento abreviado ou polo procedemento ordinario.
As actividades as que se refiren a presente Ordenanza son, en xeral, calquera  actividade económica distinta ao uso de vivenda e as súas instalacións complementarias.

[VER ORDENANZA]

ORDENANZA

ORDENANZA DE RÉXIME DE INSTALACIÓN DE TERRAZAS NOS ESPAZOS DE USO PÚBLICO

A presente Ordenanza ten por obxecto a regulamentación do réxime xurídico ó que debe someterse o aproveitamento de terreos, tanto de dominio público como privados de uso público, dentro do Concello de Muros o mediante a ocupación temporal con terrazas, con ou sen pechamento estable e instalacións semellantes que constitúan complemento da actividade que desenvolven os establecementos de hostalería de carácter permanente.

[VER ORDENANZA]

Ver cartel[CARTEL] [BASES] [SOLICITUDE]

ANUNCIO DE LICITACIÓN

O Concello de Muros convoca licitación pública para adxudicar por procedemento negociado con publiciade o contrato “Subministración de máquinas de exercicio para o ximnasio da piscina cuberta municipal”, na modalidade de “renting”.

O orzamento de licitación do contrato é de 79.000,00 euros e o prezo estimado (orzamento sen IVE) é de  65.289,26 euros, dos que 7.000,00 euros corresponden ao mantemento. A duración do contrato é de corenta e oito (48) meses ....... [+]
[PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS]

ANUNCIO

O Concello de Muros anuncia a convocatoria do proceso de selección para a contratación para BRIGADA DE INCENDIOS de dous capataces, dous peóns condutores e seis peóns.

O prazo para presentación de solicitudes rematará o luns, día 16 de xuño.

[Anuncio] [Bases] [Modelo solicitude] [CORRECCION ERROS] [Listaxe provisional de admitidos e excluídos] [Anuncio proba física] [Modificación tribunal] [Acta 1] [Acta 2] [Acta 3] [Acta 4]

Ver cartel[CARTEL] [PROGRAMA]

Ver cartel[VER CARTEL] [BASES]

Ver cartel[VER CARTEL]

ANUNCIO

En virtude da autorización da Consellería de Traballo e Benestar para a contratación anticipada de cinco socorristas durante dous meses e medio, segundo a subvención solicitada ao abeiro da Orde do 22 de maio de 2014, e segundo o establecido no seu artigo 10, onde establece que os traballadores seleccionados deberán ser persoas desempregadas inscritas no Servizo público de emprego de Galicia e solicitará os traballadores mediante presentación de oferta de emprego na oficina de emprego correspondente.
[Bases] [Listaxe definitiva de admitidos e excluídos] [Acta]

ANUNCIO

O Concello de Muros anuncia a convocatoria do proceso de selección para a contratación temporal de dous Monitores de Tempo Libre.

O prazo para presentación de solicitudes rematará o luns, día 16 de xuño.

[Anuncio] [Bases] [Modelo solicitude] [Listaxe provisional de admitidos e excluídos] [Listaxe definitiva de admitidos e excluídos] [Acta]

Ver cartel[VER DOSIER]

ANUNCIO

PREMIO HISTORIA MEDIEVAL DE GALIZA E PORTUGAL 2014

A Editorial Toxosoutos e os Concellos de Porto do Son, Lousame, Noia, Carnota, Muros e Outes, convocan o premio 2014 de investigación histórica, cultural, artística, económica, etnográfica, literaria, etc. sobre a Galiza medieval. [BASES]

ANUNCIO

O Concello de Muros en colaboración coa Deputación da Coruña vai desenvolver a acción formativa "OPERACIONS AUXILIARES DE MONTAXE DE INSTALACIÓNS ELECTROTÉCNICAS E DE TELECOMUNICACIÓNS EN EDIFICIOS" con unha duración de 250 horas.

O prazo para inscribirse remata o día 26 de xuño de 2014.

[ANUNCIO] [COLECTIVOS O QUE VAI DIRIXIDO]

BANDO

NORMAS PARA OS LUMIÑOS OU CACHARELAS DE SAN XOÁN

O Concello de Muros lémbralles aos veciños que para realizar os lumiños ou cacharelas de San Xoán na noite do día 23 de xuño deberán pasar polo concello a solicitalo antes do día 18 de xuño de 2014 e terán que ter en conta as seguintes normas [VER NORMAS]

Ver cartel

[BASES DOS CAMPAMENTOS DE VERÁN, 2014]

[SOLICITUDE DOS CAMPAMENTOS DE VERÁN, 2014]

ANUNCIO

O Concello de Muros pon en marcha o Programa de Axudas Municipais 2014 dirixidas a entidades para a realización de actividades culturais e deportivas.

O prazo de presentación das solicitudes será do 1 ao 25 de xuño de 2014.


[Bases axudas cultura] [Solicitude axudas cultura]
[Bases axudas deporte] [Solicitude axudas deporte]

Matricula-musica14
3 carreira
Ver web
Ampliar información

Ver

Concello de Muros - Curro da Plaza s/n - Muros - A Coruña - Tel. 981 826 050
Facebook. Muros Mira ao Mar Youtube. Muros Mira ao Mar Twitter. Muros Mira ao Mar Wordpress. Muros Mira ao Mar